Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie nowej listy nawozów

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przekazał Prezesowi KRIR Wiktorowi Szmulewiczowi pismo z informacją, że do Biura IRWŁ wpływają  głosy rolników oraz przedstawicieli producentów nawozów w sprawie konsultacji  w ramach przeglądu Wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza wniosek o podjęcie działań mających na celu zmianę procedury uzyskiwania paszportu dla bydła. Obecnie za doręczenie paszportu  w formie wysyłki pobierana jest opłata, gdy posiadacz zwierzęcia złoży w BP ARiMR oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie paszportu lub duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

IRWŁ do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wniosków RP IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego

W związku z wystąpieniem choroby zakaźniej – ptasiej grypy na obszarze m.in. powiatu łódzkiego-wschodniego, w  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódzkiego-Wschodniego zwrócił się do Włodzimierza Skorupskiego Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  o udzielenie informacji w zakresie:

- procedur postępowania w sytuacji zidentyfikowania ogniska choroby w gospodarstwie

  rolnym;

- zasad handlu drobiem;

IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego

Prezes Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy oraz w związku z licznymi sygnałami rolników, zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu:

- wyjaśnienie kwestii wyskości dopłat do  materiału siewnego za 2019r.  Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych informacji dotyczących kwoty oraz terminu wypłat dopłat do materiału siewnego. 

5 przypadek ptasiej grypy w Łódzkiem, IRWŁ ponownie apeluje do Wojewody o pilne spotkanie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bornisław Węglewski ponownie zwracił się do Pana Tobiasza  Adama  Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego. Tematyka spotkania powinna dotyczyć trudnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem:

- sytuacji na rynku trzody chlewnej, w związku z zagrożeniem wirusem ASF, którego ogniska wykryto na terenie województwa mazowieckiego i ostatnio w województwie świętokrzyskim;

Wnioski z debaty IRWŁ na Fermie 2020 do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronislaw Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazał wnioski zgłoszone przez rolników podczas Debaty Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w dniu 15 lutego 2020 na XX Międzynarodowych Targach Ferma Bydła, XXIII Międzynarodowych Targach Ferma Świń i Drobiu w Łodzi  do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Wnioski:

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu