Biuletyn Informacji Publicznej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

ul. Beskidzka nr 124, 91-610 Łódź
Tel. 42 632 70 21 Tel./fax 42 632 70 31               
e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl
www.izbarolnicza.lodz.pl
NIP 725-15-12-675
REGON 471558119

Numer konta: 

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Łodzi

27 2030 0045 1110 0000 0158 5860

Informacja 

powrót do Strona główna BIP IRWŁ

 

                     Ustawa

                     Statut

                    Walne Zgromadzenie

                    Rady Powiatowe

                    Komisja Rewizyjna

                    Zarząd - stanowiska Zarządu