Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Kutnie działa w imieniu rolników powiatu kutnowskiego. Przewodniczącym Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie jest Pan Włodzimierz Jaworski. Rada Powiatowa opiniuje  projekty aktów prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Działa na rzecz rolników poszkodowanych klęskami żywiołowymi, bierze udział w komisjach szacujących straty,  w komisjach szacujących szkody łowieckie.

RADA POWIATOWA IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Działalność Rady swym zasięgiem obejmuje północno-wschodnią części województwa łódzkiego.  Problemy występujące w rolnictwie powiatu skierniewickiego są podobne jak na pozostałym obszarze województwa, kraju. Lokalne sprawy staramy się rozwiązywać na bieżąco - indywidualnie lub podejmujemy je na naszych posiedzeniach.

Spotkanie w Sejmie RP z Komisarzem KE odpowiedzialnym za bezpieczeństwo środków ochrony roślin

12 maja 2016 r. posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji do Spraw Unii Europejskiej  i Komisji Zdrowia  spotkają się z Komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności panem Vytenis Andrukaitis'em, który przedstawi informację na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności.

Zapewne jednym z ważnych tematów posiedzenia będą trwające badania oceny oddziaływania w zakresie kryteriów identyfikujących tzw. zaburzacze hormonalne stosowane w środkach ochrony roślin.

JUBILEUSZ  70 – LECIA Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Łodzi

„ Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,

Gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”.

Stanisław Staszic

1.HISTORIA

20 XII 1950r. kadra inżynieryjno – techniczna rolnictwa woj. łódzkiego powołała samodzielne  Stowarzyszenie Agrotechników, które w 1952r.  zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa i zostało sfederowane z Naczelną Organizacją Techniczną.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS