IRWŁ do KRIR w sprawie pomocy finansowej dla producentów świń

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes Bronisłąw Węglewski wystował pismo do Witkora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbią o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania wniosków  o udzielenie pomocy finansowej dla producentów świń lub za złożenie wniosku za pośrednictwem poczty przyjąć datę stempla pocztowego tj. 20 grudzień 2020r.

Odpowiedź KRIR

IRWŁ do KRIR w sprawie sprzedaży owoców i warzyw

Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także na wniosek rolników zwrócił się do Wiktora Szmulowicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolicznych o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu ze sprzedażą owoców i warzyw. Przez pandemię rząd ograniczył działalność restauracji, stołówek czyli głównych odbiorców, którym rolnicy sprzedawali swoje produkty.  Obecnie jak rolnikowi uda się cokolwiek sprzedać to uzyskuje cenę poniżej kosztów produkcji. Rolnicy pozaciągali kredyty na rozwój gospodarstw.

„Pomoc covid” co do zasady zwolniona od egzekucji

W odpowiedzi na nasze zapytanie na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Ministerstw Sprawiedliwości poinformowało, że świadczenia przyznawane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) są co do zasady zwolnione spod egzekucji.

O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej

W związku z naszym pismem z dnia 26 marca 2020 r. oraz odpowiedzią resortu rolnictwa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wniosku, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie, w której to Pan Minister Ryszard Kamiński poinformował nas, że stosowne działanie w tym zakresie zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS