BDO - BAZA DANYCH ODPADOWYCH

Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, ustawą z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 zostali zwolnieni z obowiązku wpisu do Rejestru BDO (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu). W związku z powyższym są zwolnieni również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Potrzebna definicja "aktywnego rolnika"

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r. oraz w związku z zakończeniem Powszechnego Spisu Rolnego, wystąpił 29 grudnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem definicji „aktywnego rolnika”.

Życzenia Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisława Węglewskiego

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły i piękny. Niestety teraz jest on wyjątkowo trudny, bo nie możemy być wtedy wszyscy razem. Niech jednak nadal będzie żywa ta więź z Rodziną i Przyjaciółmi. Zadzwońmy do wszystkich i życzmy zdrowia, radości i nadziei. By takiej zwykłej ludzkiej życzliwości i uśmiechu do drugiego człowieka było jak najwięcej.

Nadzieja…

Dopełnia się z wolna czas Adwentu. Rozbłysło niebo nad Betlejem, a aniołowie z wysokości głoszą pasterzom całemu światu i każdemu z nas orędzie radości: „Oto zwiastuje wam radość wielką”. Jednak czas adwentu uświadamia nam, że ta radość nie stanie się automatycznie naszym udziałem, musimy chcieć ją przyjąć i dobrze przygotować się na przyjęcie tej radości. A jest tym przede wszystkim szerokie otwarcie naszych serc na wspaniały dar miłości, jakim było narodzenie Syna Bożego w Betlejemskiej grocie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS