Lutowe wydanie miesięcznika "W nowej roli"

Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że jednym z najważniejszych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest gleba Od niej zależy jakość i ilość płodów rolnych, no i najważniejsze - opłacalność produkcji rolnej.  W tym numerze miesięcznika „W nowej roli” na stronach 8 i 9 publikujemy opracowanie na temat możliwości i barier wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności produkcji rolnej. W naszym kraju powinien to być jeden z podstawowych zabiegów agrotechnicznych stosowanych przez rolników w Polsce.

IRWŁ do KRIR w sprawie dopłat dla producentów zbóż dotkniętych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy

W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i popierając wnioski członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagami do  zaprezentowanej przez MRiRW propozycji dopłat dla producentów zbóż dotkniętych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy:

1) Limit pomocy  do 50 ha jest nie do przyjęcia, pomoc powinna przysługiwać do 300 ha jak mówi ustawa o gospodarstwie rodzinnym.

IRWŁ do KRIR - dopłaty bezpośrednie w 2023 roku

W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie  Łódzkim-Wschodnim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowne podjęcie działań, by dopłaty bezpośrednie w 2023 roku były naliczane według dotychczasowych zasad.  Z instytucji zajmujących się doradztwem dla rolników dowiadujemy się, że kształt nowego systemu dopłat bezpośrednich, który ma zacząć obowiązywać od tego roku, nie został jeszcze ostatecznie dopracowany.

Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych V4 w Złotym Potoku

W dniu 9-10 lutego 2023 r., w Złotym Potoku w Polsce, odbyło się posiedzenie reprezentantów izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. Z ramienia KRIR udział w posiedzeniu wziął: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. 

Przedstawiciele Izb Rolniczych omówili następujące tematy:

Aktualna sytuacja na rynku rolno-spożywczym, ceny surowców;

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na europejskich rolników;

Plany strategiczne WPR

Sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS