IRWŁ do KRIR w sprawie "Dobrostanu zwierząt" - owce, świnie i krowy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza prośbę o podjęcie działań mających na celu umożliwienie rolnikom - hodowcom zwierząt gospodarskich skorzystania ze wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania  "Dobrostan zwierząt".

IRWŁ do KRIR w sprawie składania wniosków do ARiMR

W związku z  trudną  sytuacją rolników wywołaną pandemią – COVID -19 i utrudnionym kontaktem rolnika  z doradcą rolnym w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania do ARiMR wszystkich wniosków, a w szczególności wniosków o dopłaty obszarowe na 2021 z uwzględnieniem działania „Dobrostan zwierząt”.  Rolnik ubiegający się o działanie „Dobrostan zwierząt” do e-wniosku plus musi dołączyć odpowiednie strony "P

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zarząd KRIR przeciwny zmianom w odrolnianiu gruntów - wyjaśnienia MRiRW

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących zwolnień z opłat za wyłączanych gruntów z produkcji rolniczej, położonych w granicach administracyjnych miast, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło, że nie jest planowana zmiana przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471, dalej jako: u.o.g.r.l.) w wskazanym zakresie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS