Sprawozdania z prac izby

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc grudzień 2018r.

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok – wydał ok. 100 opinii.

Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – listopad 2018

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Izba wydaje również opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.

Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – październik 2018

Część merytoryczna Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej wydaje opinie w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.

Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – wrzesień 2018

Część merytoryczna Od 20 lat razem z rolnikami – w myśl przewodniego hasła w dniu 29 września 2018r. na terenie Hali Sportowo- Widowiskowej w Buczku odbyły się uroczystości Jubileuszu XX- lecia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski przywitał zaproszonych gości , członków Rad Powiatowych IRWŁ. Rys historyczny izb rolniczych przedstawił – Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc lipiec 2018r.

Część merytoryczna: Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych.

Strony

Subskrybuj RSS - Sprawozdania z prac izby