Sprawozdania z prac izby

Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – wrzesień 2019

Część merytoryczna Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie było pierwsze  posiedzenie  w VI kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ, które odbyło się  w dniu 4 września 2019r. w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. w Łodzi. Ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany Bronisław Węglewski, a funkcję wiceprezesa  IRWŁ  kolejny raz objął Andrzej Komala.

Sprawozdanie z prac Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – sierpień 2019

Część merytoryczna. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie były wybory przewodniczących Rad Powiatowych oraz delegatów na Walne Zgromadzenie IRWŁ. Pierwsze posiedzenia w VI kadencji  Rad Powiatowych na terenie województwa łódzkiego odbyły się w terminie od 6 do 14 sierpnia 2019r. Natomiast pierwsze posiedzenie w VI kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ odbędzie się w dniu 4 września 2019r., które dokona wyboru Zarządu IRWŁ, Delegata do KRIR, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc lipiec 2019r. 

Część merytoryczna. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w omawianym okresie były wybory do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 28 lipca 2019r. W województwie łódzkim wybory do rad powiatowych IRWŁ odbyły się w 56 gminach, w pozostałych 118 mandaty zostały obsadzone bez głosowania ze względu na niezgłoszenie się większej liczby kandydatów niż mandatów przysługujących danej gminie lub nie zgłosił się żaden kandydat.

Sprawozdanie z działalności IRWŁ– czerwiec 2019

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. W omawianym okresie trwały  przygotowania do wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych wyznaczonych  na dzień 28 lipca  2019 r. W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc maj 2019r. 

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc kwiecień 2019 r.

Część merytoryczna

Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej.

Strony

Subskrybuj RSS - Sprawozdania z prac izby