Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie pomocy finansowej dla producentów świń

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes Bronisłąw Węglewski wystował pismo do Witkora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbią o podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania wniosków  o udzielenie pomocy finansowej dla producentów świń lub za złożenie wniosku za pośrednictwem poczty przyjąć datę stempla pocztowego tj. 20 grudzień 2020r.

Odpowiedź KRIR

IRWŁ do KRIR w sprawie sprzedaży owoców i warzyw

Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także na wniosek rolników zwrócił się do Wiktora Szmulowicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolicznych o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu ze sprzedażą owoców i warzyw. Przez pandemię rząd ograniczył działalność restauracji, stołówek czyli głównych odbiorców, którym rolnicy sprzedawali swoje produkty.  Obecnie jak rolnikowi uda się cokolwiek sprzedać to uzyskuje cenę poniżej kosztów produkcji. Rolnicy pozaciągali kredyty na rozwój gospodarstw.

IRWŁ do KRIR w sprawie trzody chlewnej

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na wniosek rolników zwracam się  do Wiktora Szmulewicza z Krajowej Rady Izb Roliczych o ponowne podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji  na rynku trzody chlewnej.   Do biura IRWŁ docierają niepokojące sygnały, że do naszego kraju wjeżdżają  tuczniki lub półtusze zza zachodniej granicy, które  trafiają do polskich ubojni i  rzeźni.  Nasi rolnicy mają kłopot ze sprzedażą żywca wieprzowego, a jeżeli dojdzie do transakcji to proponowana rolnikom cena wynosi 2,80 zł/kg .

Wnioski IRWŁ

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników proszę o podjęcie działań mających na celu zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych (m.in. w zakresie IRZ) do końca grudnia 2020 r.  z powodu obecnej sytuacji  epidemiologicznej.                      

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu