Pakiet Super Rolnik  zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Izydory 2023 – Produkt Przyjazny dla Rolnika!

Pakiet Super Rolnik  oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych „TUW” został zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Izydory 2023 – Produkt Przyjazny dla Rolnika, którego organizatorem jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – wydawca Top Agrar, Elita, Profi i Tygodnika Poradnik Rolniczy.

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Działania izby rolniczej - luty 2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie do wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji według ich kompetencji.

Portal Rolnika TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” uruchomiło na swojej stronie internetowej - Portal Rolnika - miejsce w którym można zapoznać się z ciekawymi artykułami poświęconymi rolnictwu oraz z informacjami o ofercie ubezpieczeniowej. Adresatami Portalu Rolnika są zarówno członkowie Towarzystwa, jak również inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką rolniczą. Funkcjonalności Portalu Rolnika będą systematycznie  rozwijane, a zamieszczane treści aktualizowane.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego

W dniu 20 lutego 2023r odbyło się  Posiedzenie Rady  Powiatu Zduńskowolskiego IRWŁ . Delegaci Rady Powiatu Zduńskowolskiego IRWŁ  na czele z Przewodniczącym Zenonem Kowalskim spotkali się  z rolnikami w celu omówienia bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie. Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej PT KRUS w Zduńskiej Woli i uczestniczyli w nim rolnicy z powiatu zduńskowolskiego oraz zaproszeni goście z instytucji współpracujących na rzecz rolnictwa: ARiMR, KOWR Łódź, WIORIN Łódź, ŁODR w Bratoszewicach oraz KRUS Zduńska Wola.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS