Szkody wyrządzane przez ptaki w uprawach polowych i stawach hodowlanych

14 kwietnia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwestii strat rolników wyrządzanych przez ptaki w uprawach polowych i stawach hodowlanych. Wskutek ocieplenia klimatu i braku pokrywy śnieżnej zimą, niektóre gatunki ptaków nie odlatują na zimę żerując na uprawach polowych.

Straty wyrządzane przez zające powinny podlegać odszkodowaniom

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie uznania zająca jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach warzywnych i owocowych, podlegających ustawowemu procesowi odszkodowawczemu. Wniosek taki zgłaszała również Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. 

Należy umożliwić większą dostępność do programów wsparcia na retencję

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o złagodzenie wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce. W Polsce brakuje prostych instrumentów finansowych, które wspierałyby budowę urządzeń do zatrzymywania i magazynowania wody opadowej, roztopowej, spływającej z dachów i utwardzonych podwórzy. Woda nie jest gromadzona poprzez brak odpowiedniego zastawiania i spiętrzania spowolniającego jej spływ.

Umocowanie spółek wodnych w Prawie wodnym

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o nowelizację ustawy – Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych.  KRIR oczekuje wprowadzenia zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących pobierania i rozliczania przez samorząd lokalny składek na spółki wodne.

Czy nowe stacje meteo będą włączane do systemu monitoringu?

Realizując wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 14 kwietnia 2021r. Zarząd KRIR zwrócił się do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB o udzielenie odpowiedzi, czy Instytut włącza do systemu monitoringu nowe stacje meteorologiczne (budowane z inicjatywy samorządów, czy samych rolników), czy dane będą brane pod uwagę w procesie monitorowania suszy, który prowadzi IUNG?

Informacja taka jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji odnośnie partycypacji finansowej przez rolników w budowie stacji. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS