Stanowiska Zarządu

IRWŁ w sprawie pomocy polskiego MSZ dla ukraińskich sadowników

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji medialnych dotyczących pomocy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozwój ukraińskiego sadownictwa. Projekt realizowany jest przez „Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód" z Kielc oraz ukraińską Fundację Rozwoju Lokalnego”. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego odonosi się krytycznie do tego typu działan.

IRWŁ do Wojewody Łódzkiego o konieczności zmian zasad szacowania strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau (do wiadomości Wiktora Szmulewicz –Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych) z informują, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o pomoc finansową dla rolników

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski  zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof  Ardanowski  (do wiadomości Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz) o pomoc finansową  do każdego hektara  dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.  Straty w gospodarstwach sięgają w zbożach ozimych 30-40%, w jarych do 70%.  Mniejsze plony to mniejsze przychody dla rolników.

Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o zmianę zasad szacowania szkód

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ  zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę zasad szacowania szkód spowodowanych suszą  w gospodarstwach rolnych.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gospodarstwie trzeba mieć 30% strat by otrzymać pomoc. Stwarza to duży problem dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą i roślinną. Gospodarstwa te nie osiągną 30 % strat i nie będą mogły skorzystać z  możliwej pomocy.

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie problemów z monitoringiem suszy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z informacją o problemach jakie napotykają rolnicy w związku z  szacowaniem szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem.

Apel IRWŁ o ogłoszenie klęski suszy w województwie łódzkim

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ zaapelował do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o ogłoszenie klęski suszy w województwie łódzkim. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu. Pomimo, iż gleba posiadała znaczne zasoby wody po zimie, na skutek wysokich temperatur panujących w kwietniu i w maju br.  dochodzących do 30 stopni Celsjusza w cieniu, zasoby wilgoci zostały szybko wyczerpane.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu