Stanowiska Zarządu

Apel IRWŁ w sprawie suszy

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ powiatu łódzko-wschodniego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (do wiadomosci Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego) w sprawie suszy. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

Wniosek IRWŁ - anomalie pogodowe

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z informacją o anomaliach pogodowych występujących w roku 2018r. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy (szczególnie z powiatu łódzko-wschodniego), którzy informują, że od pierwszych dni kwietnia br. nie odnotowano stałych opadów deszczu.

IRWŁ do Ministra Środowiska w sprawie wapnowania

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Henryka Kowalczyka (do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza) w sprawie ponownej realizacji, dla rolników województwa łódzkiego,  "Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych" z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologiczny

IRWŁ w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

W związku z licznymi sygnałami od rolników z województwa łódzkiego w sprawie występujących problemów z wypełnianiem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018r. za pomocą aplikacji e-wniosek, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania aplikacji oraz przedłużenie składania wniosków do 15 czerwca 2018r. Przedłużenie terminu ułatwi rolnikom złożenie wniosków  o dopłaty bezpośrednie.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania szkód łowieckich

W związku z postulatami rolników zgłaszanymi podczas obrad VII/V Walnego Zgromadzenia IRWŁ w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych, Zarząd IRWŁ zawnioskował aby w składzie zespołu szacującego szkody łowieckie brał udział pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracownicy posiadają wiedzę z zakresu rolnictwa, doświadczenie, opracowują kalkulacje opłacalności produktów rolnych i zdaniem rolników są najbardziej kompetentnymi osobami. Pismo w tej sprawie zostało do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie opóźnień w przyznawaniu płatności bezpośrednich

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z informacją, że do Izby docierają głosy niezadowolenia ze strony rolników z powodu informacji przekazywanych im przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu