Posiedzenie Prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR

Dnia 9 marca 2023 r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady do spraw Kobiet i  Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Dyskutowano na tematy dotyczące bieżących działań Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, m.in. na temat przygotowania do Konferencji, przekazana została  informacja z działań Komisji Kobiet w Copa-Cogeca.

Źródło: KRIR

IRWŁ do MRiRW w sprawie kukurydzy z Ukrainy

W imieniu Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wicepremiera Rady Ministrów i  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, że kukurydza pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. Rolnicy mają badania, które pokazują, iż przekroczenia występują w DON-paskowa dwukrotnie i więcej oraz zapach stęchły jest kukurydzy.

Czynsz dzierżawny - ponowny wniosek KRIR

W dniu 9 marca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XV posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powinien być naliczany według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego.

Wniosek KRIR w sprawie zwiększenia dofinansowania do usuwania folii rolniczych

Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XV posiedzenia KRIR VI kadencji w dniu 9 marca 2023 r. zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o zwiększenie dofinansowania do 800 zł/t odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag w ramach obecnego naboru wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ponadto, KRIR zawnioskował o rozszerzenie tego programu o opony rolnicze.

Wszystkiego Najlepszego!

Z okazji Dnia Sołtysa, w imieniu Zarządu IRWŁ, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Pań Sołtysek oraz Panów Sołtysów. Satysfakcji z pracy dla lokalnych społeczności. Pomyślności, sukcesów i wzajemnego zrozumienia. Dużo optymizmu, a przede wszystkim szacunku dla Waszej ciężkiej pracy.

Bronisław Węglewski

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS