Prace nad Kodeksem Rolnym

27 stycznia 2023 r. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie trzech zespołów parlamentarnych, podczas którego omawiano projekt Kodeksu Rolnego. W spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który podkreślił, że jest to bardzo potrzebne prawo, które będzie chronić produkcję rolną na obszarach wiejskich, a także ureguluje prawa własności.

XVIII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych Drobiu Ozdobnego i Gołębi

W dniach 21-22.01.2023r. w Wieluniu odbyła się XVIII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi. Poprzednia edycja odbyła się  w 2020 r., w kolejnych dwóch latach nie doszła do skutku z powodu epidemii koronawirusa. W tym roku  uczestniczyło w niej 120 wystawców z całej Polski, a także z Litwy i Słowacji. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego rerezentował Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ. 

KRIR - potrzebna pilna interwencja na rynku zbóż i nawozów

W dniu 17 stycznia 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynku zbóż, rzepaku oraz energii. Aktualnie notowany jest spadek cen zbóż oraz rzepaku, a rolnicy mają problem z ich sprzedażą.

Wniosek RP IRWŁ Łódź-Wschód do KRIR w sprawie rozszerzenia pomocy dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie Łodzkim-Wschodnim Prezes Izby Roniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań w sprawie rozszerzenia formuły wsparcia finansowego o nazwie - ,,Pomoc dla rolnikow szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania ,,Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazj

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS